Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ e-mail

Καρακασιλιώτης Παναγιώτης

Καθηγητής ΠΕ86 (Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, MSc)

Υπεύθυνος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

plinet@dide.mes.sch.gr

 Καναβός Αθανάσιος

 Καθηγητής ΠΕ86 (Μηχ. Η/Υ, MSc)

 Τ. Υπεύθυνος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Κλείσας Αναστάσιος

 Καθηγητής ΠΕ86 (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Τ. Υπεύθυνος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

 

Περιγραφή Δικτυακής Υποδομής

Η Δικτυακή Υποδομή των σχολικών μονάδων και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής κι εξασφαλίζει την πρόσβαση πάνω από 1000 υπολογιστών ταυτόχρονα στο Διαδίκτυο καθώς και την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ τους. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν τόσο από το ΥΠΕΘ όσο και από προγράμματα των ΚΠΣ και αποτελεί τμήμα του Πανελλήνιου Σχολικού EDUNET.

Την καρδιά της υποδομής αποτελεί ο δικτυακός κόμβος της Καλαμάτας. Η πρόσβαση του στο Διαδίκτυο πραγματοποιείται με κυκλώματα οπτικών ινών μέσω του πανεπιστημιακού δικτύου (GRNET) και του δικτύου "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ". Για τη διασύνδεση των σχολικών μονάδων και υπηρεσιών της Καλαμάτας και Μεσσήνης υιοθετούνται τεχνολογίες οπτικών ινών μητροπολιτικών δικτύων (ΜΑΝ), ασύρματης ζεύξης (802.11b), μισθωμένων κυκλωμάτων υψηλής ταχύτητας (VDSL, ADSL, HDSL) ενώ για τις εκτός Καλαμάτας,Μεσσήνης μονάδες χρησιμοποιούνται κυκλώματα ADSL.

Πάνω από 70 δρομολογητές αναλαμβάνουν να δρομολογήσουν τα πακέτα πληροφορίας από και προς τις σχολικές μονάδες και υπηρεσίες ενώ 4 υπολογιστές υψηλής επεξεργαστικής ισχύος παρέχουν βασικές υπηρεσίες διαδικτύου (e-mail, web, dns) στον κόμβο.

Ο δικτυακός κόμβος της Καλαμάτας αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο κομβικό σημείο του EDUNET στην Πελοπόννησο και παρέχει επίσης πρόσβαση στο Διαδίκτυο στις σχολικές μονάδες και υπηρεσίες.

Η διαχείριση των δικτυακών υπηρεσιών και η υποστήριξη των αντίστοιχων υποδομών πραγματοποιείται από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Μεσσηνίας και τον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών του ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ".

VBI

Το 1999, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δημιούργησε την επιτακτική ανάγκη για ένα πανελλαδικά αδιάβλητο σύστημα εξέτασης των μαθητών στις σχολικές τους μονάδες.

Διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορική-Τεχνολογία Α και Β Γυμνασίου και Πληροφορική Γ Γυμνασίου

Εγγραφο Γ2/2678/24-4-97

ΣΧΕΤ. : Γ2/7285/2-10-95 Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε., Γ2/1904/31-3-97 Υ.Α.

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ετος έκδοσης : 1998

Το φυλλάδιο αυτό σκοπεύει να παρουσιάσει την πολιτική του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν:

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ στα ΤΕΕ

Εγγραφο Γ2/4835/20-10-99
ΣΧΕΤ. : Πράξη με αριθμό 26/99 του Π. Ι.

Σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του Τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ των ΤΕΕ.

Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφή Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε ένα έγγραφο που αναφέρεται στη χρήση εργαστηρίων πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ.

Αντιμετώπιση Ιών και Κακόβουλων Προγραμμάτων

Πολλές φορές ένας υπολογιστής μπορεί να συμπεριφέρεται παράξενα. Για παράδειγμα μπορεί να αργεί να ανταποκριθεί ή να αποσυνδέεται από το διαδίκτυο. Αυτή η δυσλειτουργία μπορεί να οφείλεται και στη μόλυνση από κάποιο ιό ή σε κάποιο κακόβουλο πρόγραμμα.
Στη συνέχεια θα δούμε τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε ώστε να επαναφέρουμε το σύστημα και να αφαιρέσουμε τους ιούς ή τα κακόβουλα προγράμματα. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε Windows 2000 και Windows XP
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια από τα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην εγκατάσταση των Windows που θα μπορέσει να ξεπεραστεί μόνο με επανεγκατάσταση του λειτουργικού. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεσή τους. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας εφαρμόζοντας τα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω. Για την εφαρμογή των παρακάτω βημάτων επιβάλλεται να είμαστε στο σύστημα με κάποιον λογαριασμό ο οποίος να έχει δικαιώματα διαχειριστή (administrator).

Κάλυψη των κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ)

ΣΧΕΤ:
α) Υ.Α. 65854 /Γ7/ 3-7-2006
β) Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 65850 /Γ7/ 3-7-2006

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών για την επιλογή των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, και για τις περιπτώσεις που θέσεις προσωπικού των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ έχουν καλυφθεί με μονοετή θητεία η οποία λήγει στις 31/8/2007,
παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την κάλυψη των κενουμένων θέσεων με αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ19-20. Η θητεία τους θα είναι μονοετής, για την περίοδο 1/9/2007 – 31/8/2008 (Άρθρο 3, παράγραφος 2 της σχετ. Υ.Α).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

καθ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

 

Στο συνημμένο (μορφής Microsoft Word) θα βρείτε το πρωτότυπο έγγραφο.