ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Δ' ΦΑΣΗ

Οι αναπληρωτές που πρόκειται να προσληφθούν στην Δ΄ φάση και έχουν ανακοινωθεί τα ονόματά τους στα επισυναπτόμενα αρχεία excel πρέπει να κάνουν αίτηση για να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά. Σας κοινοποιούμε τα λειτουργικά κενά κατά κατηγορία και κατά κλάδο και την αίτηση για τοποθέτηση. Συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε την στη Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας mail@dide.mes.sch.gr μέχρι το μεσημέρι (12:00) της Πέμπτης 07/01/2021.

Κωνσταντόπουλος Βασίλης

Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας

Τηλ. 2721095814

Ενημέρωση εκλογέων της 7/11/2020 για εκλογές αιρετών αντιπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια εκπαιδευτικών Β/θμιας (ΠΥΣΔΕ)

Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί με βάση της πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ μετά την έκδοση των πράξεων αυτών, εστάλησαν δηλώσεις από κάποιους υποψηφίους στην υπηρεσία περί της μη συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις υποκείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι πράξεις ανακήρυξης δεν δύνανται να τροποποιούνται. Για λόγους ενημέρωσης των εκλογέων παρατίθεται η παρούσα πληροφόρηση.

ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID

Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν για τρίμηνη διάρκεια για κάλυψη λειτουργικών αναγκών λόγω του κορωνοϊού πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να την στείλουν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : mail@dide.mes.sch.gr) ή να την προσκομίσουν οι ίδιοι στα γραφεία της Διεύθυνσης, μέχρι το μεσημέρι (14:00) της Δευτέρας 19/10/2020

Οι τοποθετήσεις θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας και οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησης (το πρώτο σχολείο) και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας τοποθέτησης.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία