Απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικών για γραμματειακή υποστήριξη