ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ι.Ε. Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

ΣυνημμένοΜέγεθος
1. (ΠΥΣΔΕ) Έντυπο αίτησης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.doc57.5 KB
2. (ΠΥΣΔΕ) Υπεύθυνη Δήλωση για αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.doc46.5 KB
4. (ΠΥΣΕΕΠ - ΟΔΗΓΙΕΣ) 3622_18-04-2018__ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΔΕΙΩΝ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ_ΕΡΓΟΥ_Η_ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΜΕ_ΑΜΟΙΒΗ (1).doc100 KB
5. (ΠΥΣΕΕΠ) Έντυπο_Αίτησης_Χορήγησης_άδειας_άσκησης_ιδιωτικού_έργου_ή_εργασίας.doc44.5 KB
5.1 (ΠΥΣΕΕΠ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ) Έντυπο Αίτησης Χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας.doc171.5 KB
6. (ΠΥΣΕΕΠ) Έντυπο_Υπεύθυνης_Δήλωσης_για_Αίτηση_Χορήγησης_άδειας_άσκησης_ιδιωτικού_έργου_ή_εργασίας.doc51 KB
6.1 (ΠΥΣΕΕΠ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ)Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για Αίτηση Χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας.doc183.5 KB
3. (ΠΥΣΔΕ) Βεβαίωση σχολικής μονάδας περί μη παρακώλυσης των καθηκόντων του εκπαιδευτικού.doc35.5 KB